Dự Án Thương Mại Điện Tử

 • Thứ tư, 10:58 Ngày 04/07/2018.
 • Dự Án Thương Mại Điện Tử
 • Dự án mạng thương mại điện tử 1ty.vn là trang chuyên dùng mua bán quảng cáo sản phẩm, hoàn toàn miền phí. Thúc đẩy TMĐT phát triển.

  Dự án mạng thương mại điện tử 1ty.vn là trang chuyên dùng mua bán quảng cáo sản phẩm, hoàn toàn miền phí. Thúc đẩy TMĐT phát triển.

  Tổng dự án

  500.000.000 VND (Năm trăm triệu)

  Đối tác

  • Up88 100%

  Thời gian thực hiện

  2 năm

  Tình hình hiện tại

  Đã hoàn tất, dự án đã đi vào hoạt động

  Giới thiệu dự án

  Mạng TMĐT 1ty.vn đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng nay đã được đầu tư nghiêm túc và bài bản, mang lại lời lợi ích cho người mua và người bán.

  Xem thêm

  1ty.vn

  Bài Viết Khác ...

  Dự Án Thương Mại Điện Tử

  Dự án mạng thương mại điện tử 1ty.vn là trang chuyên dùng mua bán quảng cáo sản phẩm, hoàn toàn miền phí. Thúc đẩy TMĐT phát triển.