Chính Sách & Quy Định Chung

 • Thứ sáu, 13:31 Ngày 27/07/2018.
 • Quy chế hoạt động khi tham gia hệ thống Thiết Kế Website Cao Cấp - Up88

  Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Up88 (gọi tắt là ‘dịch vụ’) hay các dịch vụ khác đến từ Up88 (‘Up88’) bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘điều khoản dịch vụ’). Các tính năng hoặc ứng dụng của Up88 cũng được tính trong điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây. Up88 có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Up88. Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn.Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Up88.

  Điều khoản về người đăng ký Thiết Kế Website

  1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Up88.

  2. Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

  3. Bạn cần biết rằng Up88 sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

  4. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Up88 không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

  5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên website của bạn. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.

  6. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Up88.

  7. Nếu bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ ở nơi khác, bạn vui lòng tìm hiểu và tuân thủ chính sách nơi đó.

  Điều kiện chung

  Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Up88.

  1. Hỗ trợ về kỹ thuật chỉ cam kết cung cấp đầy đủ qua email.

  2. Bạn không được sử dụng dịch vụ của Up88 cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.

  3. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Up88.

  4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Up88.

  5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về [email protected]

  6. Bạn cần được điểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.

  7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật (thông tin đầy đủ tại https://thietkewebsitecaocap.com/Bao-Mat-Thong-Tin)

  Quyền lợi của Up88

  1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.

  2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.

  3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

  4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Up88, nhân viên của Up88, công ty Up88.

  5. Up88 không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.

  6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.

  7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…

  8. Up88 có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Up88 sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

  Giới hạn về trách nhiệm

  1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Up88 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.

  2. Trong mọi trường hợp, Up88 hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty Up88, đối tác của Up88, nhân viên Up88… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.

  3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.

  4. Up88 không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.

  5. Up88 không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.

  6. Up88 không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

  Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết

  Nếu Up88 có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bọ. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Up88 và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

  Sở hữu trí tuệ và Nội dung của khách hàng

  1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ của Up88. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua Dịch vụ của Up88) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ website của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại Dịch vụ của chúng tôi.

  2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của bạn, bạn đã đồng ý: (a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình, (b) và cho phép Up88 hiển thị và lưu trữ nội dung đấy, như vậy (c) Up88 có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên (khi bạn lưu trữ trên hệ thống Up88).

  3. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn tải chúng tôi; tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.

  4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

  Chuyên gia của Up88

  1. Các chuyên gia của Up88 luôn hỗ trợ bạn tốt nhất trong tất cả các vấn đề về Website, TMĐT và Marketing Online và mọi dịch vụ tư vấn đều hoàn toàn miễn phí.

  2. Trong bất kỳ trường hợp nào, Up88 cũng không chịu trách nhiệm về bất kì thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên nào.

  Thanh toán chi phí

  Chúng tôi KHÔNG THANH TOÁN ONLINE!

  1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Up88 bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Đầu tư Up88.

  2. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn.

  3. Vì Up88 là công ty Thiết Kế Website, Khách hàng nhận website và đồng ý nghiệm thu mới tính phí, vì vậy không hoàn trả chi phí.

  Hủy dịch vụ

  1. Nếu bạn không sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bất cứ khi nào cũng có thể yêu cầu hủy dịch bằng cách gọi điện số hotline bên dưới chân trang website hoặc email về c[email protected] để được hỗ trợ.

  2. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức. (Với điều kiện bạn vẫn còn sử dụng dịch vụ lưu trữ của chúng tôi)

  3. Nếu bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ ở nơi khác, xin vui lòng nơi cung cấp để tiến hành hủy dịch vụ.

  Sửa đổi dịch vụ và giá cả

  1. Chi phí của Up88 có thể thay đổi, và sẽ được báo trước 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

  2. Up88 có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.

  3. Up88 không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.

  Công cụ tùy chọn

  1. Up88 có thể cung cấp cho bạn quyền sử dụng các công cụ của đối tác thứ ba khác mà Up88 đã kết nối với họ.

  2. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Up88 cung cấp quyền sử dụng những công ty này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. Up88 không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.

  3. Bất kỳ hành động nào của bạn đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm.

  4. Chúng tôi khuyên các bạn rằng hãy tìm hiểu thật kỹ và lắng nghe các lời khuyên từ những người sử dụng trước để nắm chắc hơn khi sử dụng dịch vụ của đối tác thứ ba.

  Thông báo về đăng ký website thương mại Điện tử với Bộ công Thương Việt Nam

  1. Up88 khuyến cáo bạn nên đăng ký website Thương Mại Điện Tử với cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ công thương Việt Nam nếu bạn có hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam.

  2. Bạn có thể tham khảo quy trình đăng ký ở trang web của Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ công thương Việt Nam ở đây.

  Bài Viết Khác ...

  • Cộng Tác Viên - Cộng tác viên, CTV
  • Cộng Tác Viên

   Up88 - Thiết Kế Website Cao Cấp - tuyển chọn CTV phát triển thị trường Web TMĐT, SEO, Marketing Online

   xem chi tiết

  Chính Sách & Quy Định Chung

  Quy chế hoạt động khi tham gia hệ thống Thiết Kế Website Cao Cấp - Up88